Praktijk voor rouwtherapie en verliesverwerking

Henja Treur: Praktijk voor Rouwtherapie en Verliesverwerking

Ik werk als psychosociaal therapeut, trainer en coach en ben gespecialiseerd in rouwverwerking en verliesvraagstukken, zoals het verlies van gezondheid of door een echtscheiding. Naast mijn bijdrage als rouwtherapeut werk ik als organisatie-adviseur voor de gemeente Amsterdam.

In mijn werk als therapeut bij rouwtherapie bied ik hulp en ondersteuning bij:

Naast het verdriet bij deze thema’s spelen vaak oude wonden mee die niet geheeld zijn. Het gaat dan om onverwerkt, ander verlies. Aandacht voor zowel de ‘verse’ als ‘oude’ wonden vanuit respect, compassie, ontwikkeling en eigen kracht zijn kernwaarden in mijn aanpak. Klik hier voor mijn publicatie over ontwikkelen en eigen kracht.

‘Er zitten heel veel stappen in het leren: expliciteren wat je al weet, dat uitwisselen en van elkaar leren, nieuwe kennis opdoen, de koppeling maken met de praktijk. En met name zelf leiding geven aan je eigen leerproces’.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes