Gendlin: focussen

Gendlin: focussen

Gendlin kwam tot de ontdekking op basis van therapie dat heel wat psychotherapeutisch werk niet steeds resultaat blijkt op te leveren. Hij onderzocht wat kenmerkend was bij de cliënten bij wie dat wel lukte en kwam tot de conclusie dat het vooral cliënten waren die allemaal een bepaald iets deden, namelijk: het checken van zichzelf in de zin van klopt het wel met wat ik bedoel of voel. Gendlin noemde dit focussen.

Gendlin’s focussen is een soort naar binnen gerichte aandacht voor wat er lijfelijk in je opgaat: sommige mensen hebben die vorm van aandacht van nature, maar de meeste mensen kennen die nog niet. Focussen is een soort zoeken naar een lijfelijke ervaring die aangeeft hoe je in een bepaalde levenssituatie staat. Dat is eerst vaag en ondoorzichtig, maar als je er aandacht aan geeft door focussen, komen er woorden of beelden bij die vaak leiden tot kleine veranderingsstappen, tot actie en tot nieuwe denkbeelden.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes