Omgaan met het verlies van je gezondheid

Omgaan met het verlies van je gezondheid

Wie gezondheidsproblemen heeft, weet welke impact ziekte en de onzekerheid hebben op je dagelijkse bestaan. Het eindeloze wachten, de wisselende toekomstperspectieven, de spanning en onrust en de teleurstelling als de gevreesde uitslag werkelijkheid wordt. Naast de ziekte zelf speelt ook het vertrouwen in je lijf een grote rol. Wat zo vertrouwd en betrouwbaar was, laat je nu in de steek. Je zult afscheid moeten nemen van dat deel van je leven dat niet meer komt. Hoe ga je dit rouwproces aan? Onderga je het of keer je je er van af? Herkennen, erkennen en het verdriet ondergaan zijn dan cruciaal om in balans en harmonie verder te leven. Hulp in de vorm van therapie kan dan zeer wenselijk zijn bij verlies van gezondheid.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes