Mijn aanpak bij rouw- en verliesvraagstukken

Mijn aanpak bij rouw- en verliesvraagstukken

Zowel de verstandelijke, emotionele, lichamelijke als intuïtieve kwaliteiten staan centraal in mijn werkwijze. Je kwaliteiten als mens goed kennen, laten samenwerken maakt dat we kunnen functioneren als ‘heel’ mens en de bedoeling van ons bestaan optimaal kunnen verwezenlijken.

Aandacht en zorg hiervoor bevordert heelheid en harmonie met als resultaat een evenwichtige invulling van ons bestaan. Je bouwt een nieuwe relatie op met de situatie en met jezelf. Door mijn aanpak als therapeut draag ik bij aan het welbevinden en de vitaliteit van cliënten.

Mijn aanpak is gebaseerd op onder andere de 5 fasen bij de rouw-methode van Elisabeth Kubler-Ross en Gendlin. Voor meer informatie:

Naar binnen gerichte aandacht is een belangrijk onderdeel in mijn aanpak. Ook wel focussen genoemd. Sommige mensen hebben die vorm van aandacht van nature, maar de meeste mensen kennen die nog niet. Het is een soort zoeken naar een lijfelijke ervaring die aangeeft hoe je in een bepaalde levenssituatie staat. Dat is eerst vaag en ondoorzichtig maar als je er aandacht aan geeft, komen er woorden of beelden bij die vaak leiden tot kleine veranderingsstappen, tot actie en tot nieuwe denkbeelden.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes