Rouwverwerking, hulp bij het verlies van een vader, moeder of kind

Rouwverwerking bij het verlies van een vader, moeder of kind

Ieder mens krijgt vroeg of laat met het verlies van een dierbare te maken, bijvoorbeeld door het verlies van een vader of moeder, soms zelfs door de dood van een kind. De een heeft deze ervaring al op jonge leeftijd, de ander op latere leeftijd. Het afscheid nemen van een dierbare valt niet mee. Soms is zo’n gebeurtenis zo ingrijpend dat je het nooit te boven komt. Je zult dan moeten aanvaarden dat iets altijd pijn blijft doen. Welke plaats die pijn krijgt in je leven is afhankelijk van de betekenis die een verloren iemand in je leven had. En belangrijk is de manier waarop je het rouwproces aangaat. Rouwverwerking kan alleen door het te ondergaan. Je moet jezelf ervan bewust worden dat dit verdriet een wezenlijk onderdeel is van jouw bestaan. Pas als je dat accepteert kom je tot aanvaarding en liefde voor jezelf en kan je in harmonie verder leven.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes