Verlies van relatie of partner

Menno en zijn eenzame gevoel na het einde van zijn relatie

Menno is een 22-jarige student en zijn vraag is hoe hij het beste kan omgaan met zijn gevoel van onrust en eenzaamheid. Hij vertelt dat zijn relatie met zijn mannelijke partner 5 maanden geleden is uitgegaan. Hij staat er wel achter maar tegelijkertijd mist hij wel de warmte en voelt hij zich daardoor vaak alleen. Dat gevoel zit op zijn borst, zo geeft hij aan. Daarnaast mist hij zijn vrienden van zijn school van 3 jaar geleden. Met zijn nieuwe vrienden heeft hij nog niet een heel hechte band.

We gaan terug naar vroeger. Speelde het ‘alleen zijn’ gevoel eerder in zijn leven? Hoe deed hij dat toen? Menno vertelt dat hij dan actief op zoek ging naar contact. Zijn moeder gaf hem tips. Ik vraag of zijn huidige ‘alleen zijn’ gevoel vergelijkbaar is met dat van vroeger. Ja dat is wel zo, geeft hij aan.
Ik vraag hem wat hij een goede vriend zou adviseren als die hem zijn verhaal zou vertellen. Hij zou dan compassie tonen en hem adviseren vrienden op te zoeken. Ik vertel hem dat als hij de pijn van alleen zijn en onrust voelt, hij zijn hand op zijn borst kan leggen en dat hij zichzelf kan troosten.

Dus; niet weggaan van de pijn maar er met aandacht bij gaan zitten. En dat het tijd kost om zijn eigen leven weer op te bouwen waarin hij zich goed gaat voelen.

Menno komt in contact met dit gevoel. Hij kan voor dat gevoel iets betekenen, geeft hij aan. Het is helpend voor hem als er zich soortgelijke situaties gaan voordoen.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes