Verwerking van verlies bij een faillissement

Verliesverwerking bij een faillissement

Een faillissement is niet alleen op een “gedwongen” wijze afstand moeten nemen van het werk of van de zaak, maar ook heel vaak van een levensproject. Voor de meeste zelfstandige ondernemers is een zaak immers ook zijn of haar leven. Als ondernemer identificeer je je met je bedrijf. Er kan het gevoel bestaan dat het levenswerk is vernield. En zodra deze identificatie wegvalt, kan dit gepaard gaan met veel verdriet, de ervaring van een grote leegte, schuldgevoelens, kwaadheid, ontreddering en verlorenheid. Ook hier geldt dat het belangrijk is om goed om te gaan met dit verlies; afscheid te nemen en te rouwen voordat nieuwe initiatieven in gang worden gezet.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes